Folder för Hälsobolaget

Foldern lämnas till anställda, där arbetsplatsen tecknat avtal med Hälsobolaget. Till detta tog vi fram ett plastkort, som kan följa med foldern eller vara fristående. Tanken är att det ska bli enklare för den anställda att ta hjälp av Hälsobolaget.

Typ av jobb: Printmaterial

Se jobb för denna kund: Hälsobolaget

Publicerat: 2012-04-08

Programmering: Grafi Technology