Under Gamlestan ligger en hel stad

Nya Lödöse – staden där människorna bodde före de befolkade Göteborg, och staden som ligger just under Gamlestan i Göteborg. Gamlestans centrum kommer de närmaste åren att genomgå stor förändring – ny bebyggelse med hus, knutpunkt för kollektivtrafiken, gång- och cykelbanor. I och med detta kommer staden under som legat mer eller mindre gömd i hundratals år – nu att grävas upp. Detta innebär Västsveriges största stadsarkeologiska utgrävning någonsin! I detta spännande projekt hjälpte vi till med en responsiv hemsida samt strategi och upplägg för den digitala närvaron på nätet (facebook, twitter, youtube, flickr, nyhetsbrev, integration osv).

www.stadennyalodose.se

Typ av jobb: Hemsida

Publicerat: 2013-07-17

Programmering: Grafi Technology