Lär känna dåtidens Tanumsbor i ny bok

I denna bok kastas du rakt in i en historia om människors öden och äventyr, så som de skulle kunnat se ut under bronsåldern. En historia som bygger på fakta och vetenskap, men där händelseförloppet är fiktion. Vi får träffa dåtidens Tanumsbor, Akaz, Nenna, Alawin, Glicc och Glär – personer som återskapats utifrån arkeologiska fynd från gravar och boplatser i Tanum. Dessa karaktärer syns också tydligt i Vitlycke museums utställning och är på så sätt en förlängning och utökning av händelser som besökaren får uppleva även i utställningen. Carro & Co stod för formgivningen. Hårdpärm med präglat omslag. Boken hittar du på Vitlycke museum.

Typ av jobb: Printmaterial, Bok

Se jobb för denna kund: Vitlycke museum

Publicerat: 2015-05-18

Programmering: Grafi Technology