Fridaskolan utbildar tågluffare

Friskolan Fridaskolan skulle öppna ny skola i Härryda, och sökte efter elever som ville börja på skolan. Budskap: Fridaskolan är duktiga på att utbilda självständiga individer, symboliskt med tågluffare. DR-utskick tillsammans med radioreklam och annonser i lokaltidningarna gick ut till Härrydaborna med omnejd. Uppdragsgivare: Profil Communication

Typ av jobb: Reklamkampanj, DR, Annons

Se jobb för denna kund: Fridaskolan

Publicerat: 2010-02-09

Guide till Fridaskolan

Friskolan Fridaskolan har elever från daghemsverksamhet upp till och med gymnasiet. Gemensamt är deras unika pedagogik och specifika sätt att arbeta – för att få de unga att ta för sig bättre av livet, att bli mer självständiga. Eller som de själva säger – utbilda tågluffare. Som förälder är det inte alltid så lätt att förstå varför skolan jobbar som de gör, vad orden som bara Fridaskolan använder, innebär osv. Uppdraget bestod därför i att ge framförallt föräldrar en bättre bild av arbetssättet, och på så vis en större förståelse. Guiden kom i format likt en liten Lonely planet-guide. Uppdragsgivare: Profil Communication

Typ av jobb: Företagspresentation, Printmaterial

Se jobb för denna kund: Fridaskolan

Publicerat: 2010-01-09

Programmering: Grafi Technology